اطلاعات عمومی درباره لیفتراک

در تاریخ شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
  • مقالات

چگونه یک لیفتراک کار می کند ؟

لیفتراک ماشین بسیار محکم وقدرتمندی است وبرای اهداف صنعتی مورد استفاده قرارمی گیرد. این دستگاه دارای ظرفیتی به منظور حمل چند تن بارازمکانی به مکان دیگر می باشد . این دستگاه معمولا در انبارهاودیگرواحدهای تولیدی که گهگاه مستلزم حمل وجابجایی اشیا در فواصل کوتاه می باشد؛ مورد استفاده قرارمی گیرد. لیفتراک حمل آسان وراحت اشیارا تضمین می کند. درحقیقت ؛ لیفتراک به معنی به کارگیری نیروی انسانی عظیمی برای حمل بارهای سنگین در فواصل کوتاه می باشد. اکنون ؛ این امر نه تنها باعث به وجود آوردن هزینه های زیاددر دراز مدت می شود؛بلکه ممکن است به آسیب های زیادی منجر شود . فراموش نکنید که حمل بار سنگین توسط نیروی انسانی به دوبرابر زمان نسبت به استفاده از لیفتراک نیازمند می باشد.لیفتراک به گونه ای طراحی شده است که کارایی زیاد وهمراهی دردراز مدت راارائه میکند.روی هم رفته ؛لیفتراک به دلیل سبک طراحی وشالوده آن؛ دارای عملکرد عالی می باشد.بنابراین؛ به طرز کار لیفتراک می پردازیم .
گهگاه؛ لیفتراک ها؛ به دلیل بار سنگینی که حمل می کنند وجلودید راننده را می گیرد؛ به عقب می روند. دید جلویی یک لیفتراک بمانند دید جلویی یک اتومبیل معمولی می باشد که دارای یک صندلی برای راننده به همراه اندازه گیری های ایمن وکنترل های دیگر می باشد . درجلو این وسیله ؛ چنگک هایی به همراه یک چهارچوب که از آنها محافظت می کند؛ می یابید . این وسیله با مکانیسمی ساخته شده که چنگکهارا باسرعت زیاد به منظور محافظت ازبار ؛ بالا وپائین می برد . چنگکها را همچنین میتوان بالا وپائین برد.هرلیفتراکی دارای دو چنگک در جلودستگاه می باشد.

انواع سوخت:

الکتریک :وسایل نقلیه الکتریکی تنها برای استفاده در محل های سقف دار طراحی شده اند. مزیت فوق العاده آنها نبود دود و بخار یا گاز وعملکرد بی صدای آنها می باشد . اگر تصمیم گرفتید تنها از وسایل نقلیه در محل های مسقف استفاده کنید ؛ باید به این روش عمل کنید . در عملکردهای چند منظوره ؛‌به باطری اضافی ومکان های شارژ/انتقال نیاز دارد. در عملکرد بدون تغییر؛ با اگر از وسیله در صددرصد اوقات استفاده نمی کنید ؛ میتوانید در ساعات استراحت آن را شارژ کنید . توجه داشته باشید که شارژها وباطری های لیفتراک جدای از لیفتراک وبصورت جداگانه قیمت گذاری می شوند. شما همچنین می توانیدباطری های استاندارد یا باطری های محکم بدون نگهداری راانتخاب کنید.

جریان مستقیم یا جریان متناوب : اخیرا موتورهای متناوب توسط چند تولید کننده لیفتراک ارائه شده اندو این به این معنی نیست که شما می توانید در اطراف با یک سیستم وسیع وبلند رانندگی کنید .لیفتراک های با نیروی متناوب از باتری های جریان مستقیم کپی گرفته و جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می کنند تا موتور را به کار بیاندازند. مزیت موتورهای دارای جریان متناوب ؛ تسهیل کننده سریعتر؛ کارایی بالاتر وهزینه های نگهداری کمترمی باشد.

ترمز باززایی : این تکنولوژی باطری ها را با استفاده از مقدار حرکت هنگام کم کردن سرعت(ترمز گرفتن)؛ شارژ میکند. شروع/توقف مکرر لیفتراک ها ؛ آنها را به مصرف عالی برای این تکنولوژی تبدیل کرده است . چیزی شبیه به تکنولوژی اتومبیل های هیبریدی می باشد .

شارژ سریع : شارژ سریع به معنی کاهش یا حذف نیاز به شارژ باطری ها در عملکردهای چندگانه می باشد . در اینجاحالت مطلوب ؛ شارژ سریع باطری ها در هنگام وقفه کار؛ نهارها وشیفت ها(اغلب فرصت شارژ نامیده میشود) می باشد . با وجود سیستم های شارژ گران تر از سیستم های شارژمتدوال؛ شارژ در جوامع عمومی در حال رشد می باشد .

مایع پروپان lp : مزیت استفاده ازمایع پروپان lp حداقل دود وبخار وگاز(با این وجود؛ استفاده زیاد درمکان های مسقف مستلزم تهویه کافی می باشد .)قابلیت استفاده از دستگاه هم در مکانهای مسقف وهم در محل های بدون سقف وقابلیت تعویض سریع مخزن های loمی باشد . مایع پروپانlp می باشد . مایع پروپان معمولا در محل های مسقف وبدون سقف مانند محل های مخصوص حمل ونقل استفاده می شود.

تکنولوژی پیل سوختنی : شرکت های زیادی وجود دارند که در حال حاضر منابع برق ونیروی پیل سوختنی هیدروژنی را برای کامیونهای صنعتی آزمایش می کنند . مزیت نیروی پیل سوختنی هیدروژنی؛ شامل قابلیت سوخت گیری مجدد سریع (شبیه به گاز یا دیزل)ٰ نبود گرفتاری ودردسر وهزینه های مرتبط با تعویض/شارژ باطری در حین فراهم آوردن منفعت هوای تمیز در مورد سوخت الکتریکی می باشد .هزینه ها در این منطقه هم هنوز موضوعی مهم است اما این تکنولوژی است که باید به آن بنگریم.

انواع تایر :

تایرهای ضربه گیر : تایرهای محکمی هستند که معمولا دارای هیچ الگوی عاجی نمی باشند وبرای استفاده در محل های مسقف برروی سطوح نرم ومقاوم طراحی شده اند.

تایرهای بادی : به هوانیازمنداست . تنها برای مکانهای بدون سقف وبرروی سطوح نرم وناهموار طراحی شده اند .کامیونهای با تایر بادی دارای پاکسازی زمینی بیشتری می باشند که مرکز ثقل را بالامی برد وازاینرو ظرفیت بالابری را کاهش می دهد.

ظرفیت وارتفاع بالابری:

شما مستلزمید علاوه بر اطلاع داشتن از حداکثر ارتفاع موردنیاز چنگک به منظور انباشتن یا شدت کشیدن بارٰ از حداکثر وزن وابعاد باری که می خواهید جابه جا کنید اطلاع یابید تا ظرفیت وسیله حمل مورد نیاز را تعیین کنید.

ظرفیت بالابری یک لیفتراک بوسیله ارتفاع بالابری واندازه بار مورد تاثیر قرارمی گیرد . بار با اندازه بیشتر مرکز ثقل مجموعه بار/وسیله حمل را کاهش دادن ظرفیت بار/تغییر می دهد وبار را بلند می کند.
ملحقات همچنین ظرفیت لیفتراک را مورد تاثیر قرار می دهد. هرلیفتراک نیازمند پلاکارتی است که ظرفیت های ارزیابی شده را نشان دهد. اگر تغییراتی در لیفتراک انجام شده ٰ مانند افزودن یک ملحقه باید یک پلاکارد دیگر که ظرفیت تجدید نظر شده را نشان می دهدٰ جایگزین شود. چراباید آنقدر زمان برای ظرفیت بگذاریم؟ چراتنها آن را بصورت ایمن به کار نبریم . واز یک لیفتراک بهتر استفاده کنیم ؟جواب ٰ اندازه است . لیفتراک بزرگتر لزوما در انبار بهتر نیست . لیفتراک های باظرفیت بالاتر از نظر فیزیکی بزرگترند ونیازمند یک راهرو بزرگتر می باشند.

گزینه های دکل ( تیرمهار )

تکی ، دو گانه ، سه گانه ، چهارگانه(مقدار بخش ها ومراحلی که تیرمهار دارد را منعکس می کند) اینها انواع تیر مهارهای است که دردسترس هستند.در بسیاری شرایط ، از آنجائیکه ارتفاع بالابری نوع تیر مهار را مشخص می کندٰ شمانیازمند انتخاب نوع تیر مهار نیستید . با این حال ، در لیفتراکهایی با ارتفاع بسیار زیاد ، شما ناگزیرید انتخاب کنید . انتخاب یک تیر مهار چهارگانه ، به جای سه گانه که با همان ارتفاع ارزیابی شده است ما با حذف موارد پاکسازی در بالا ، یک تیر دکل کوتاهتر در جایگاهی پایین تر به شما ارائه می کند. با این حال ، هرچه تیر قطعات بیشتری داشته باشید، هنگام باز شدن، بیشتر حرکت می کند . (عامل لق بودن ) .
انواع راهرو :

لیفتراکهای راهرویی برای چرخش درراهرو طراحی شده اند درحالیکه لیفتراکهای باریک در راهرو نمی چرخند.
راهروی پهن : لیفتراکهایاستاندارد دراین گروه لیفتراکها طراحی شده اند که در راهروهایی پهن تر از۱۱ اینچ مورد استفاده قرارگیرند.

راهروی باریک : لیفتراکهای راهروی باریک در راهروهایی که بین ۸ تا ۱۰ اینچ پهنا دارند استفاده می شوندومعمولا وسایل راایستاده نگه می دارند مانند لیفتراکهای ریچ تراک.

راهرو بسیار باریک : لیفتراکهای راهرو بسیار باریک درراهروهایی با کمتر از ۶ اینچ به کار گرفته می شوند واغلب در سیستم های راهنمایی(سیمی- آهنی یا نوری ) برای گذر ، عبور از راهرو مورد استفاده قرارمی گیرند .
انواع لیفتراک (از نظراستفاده، آمار، اندازه و تیپ لیفتراک ها)

لیفتراک ها تنوع بسیاری از لحاظ کاربرد تجاری و صنعتی برای انتقال انواع کالا و مواد به اطراف یا از کامیون ها دارند و یا در مناطق انباری یا انتقال از ایستگاهی به ایستگاه دیگر به کار می روند. بعضی کاربردهای آن مستلزم انتقال در سطح زمین است در حالی که در بعضی دیگر مستلزم این است که بالا یا پایین آورده شود. میزان بار از دامنه ای کمتر از ۱۰۰۰ lb تا ۲۰ تن را در برمی گیرد. از لیفتراک ها می توان ساعات اندکی در هر روز تا ۲۴ ساعت در هر روز، هفت روز هفته استفاده کرد. بعضی از لیفتراک ها در در مکان های سربسته استفاده می شوند در حالی که بعضی برای اهدافی در مناطق باز به کار می روند. طراحی های حال حاضر با باتری اسیدسربی یا سوخت های فسیلی (بطورکلی تیپ های بزرگتر) انرژی دهی می شوند. لیفتراک هایی با سوخت سلولی ثابت شده است که بسیار فاصله دارند بیشتر در دامنه های اندازه کوچک ترند که جایگزینی برای لیفتراک های انرژی گرفته شده توسط باتری اند.

انواع لیفتراک از نظر وضعیت فضا ومکان مورد استفاده:

لیفتراک استاندارد : لیفتراک استاندارد همچنین به اسم لیفتراک نشسته شناخته میشود .این لیفتراک ، لیفتراک هایی است که بیشترافراد به محض فکر کردن به لیفتراک ، به آن فکر می کنند . این لیفتراک با انواع سوخت وتایر وظرفیت های وزن بسیار ، ارتفاع وانتخاب ملحقات در دسترس می باشد . لیفتراکهای کوچکتر از ۳۰۰۰ پوند تا۴۰۰۰ پوند مانند اسب بارکش بسیاری از انبارخانه هامی باشد .اگر یک کارکوچک دارید تنها یک لیفتراک دارید ، شاید این وسیله شما باشد .لیفتراکی با راهرو پهن است که نیازمند یک راهرو ۱۱ اینچی است که درآن بچرخد . عرض راهرو را بااندازه لیفتراک ، شعاع گردش واندازه یار تعیین می کنند. انتخاب هاوملحقات در دسترس شامل تغییر کناره ها ، تغییر چنگکها ، گیره ها وبست های هیدرولیکی وملحقات صفحه های لغزنده می باشد . صفحه لغزنده یک نجهیز استاندارد در بسیاری لیفتراکها می باشد . لیفتراکهای استاندارد معمولا برای ارتفاع بار کمتر از ۲۰ فوت استفاده می شود.

ریچ تراک :ریچ ایستاده ، یا ریچ گشادوعریض ، ریچ با عمق دو برابر ، ریچ تراک یک لیفتراک باریک است (۸تا۱۰اینچ)که مخصوصا برای ذخیره پالت های چهارچوبی یاقفسه ای طراحی شده است . این لیفتراک شامل بستها وگیره هایی درجلووچنگکهای تلسکوپی می باشد که از یک مکانیسم قیچی مانندهیدرولیکی استفاده می کند. به امکان می دهد که دریک راهروباریک بچرخید . ریچ تراک با عمق دوبرابر از یک مکانیسم ریچ انبساط یافته استفاده می کند که به شما امکان میدهد که پالت ها را با عمق دو برابر در محل مخصوص چیدن ذخیره کنید.

ریچ تراکها برای محل های مخصوص تمیز کردن ومرتب گذاشتن چیزها طراحی شده است . وبرای تراکهای بارگیری یا بارهای با حرکت سریع در فواصل مورد استفاده قرار می گیرد . آموزش اپراتور ریچ تراک نسبت به بقیه تراکها به دلیل پیچیدگی کنترل ها ٰ زمان بیشتری نیازمند است . ریچ تراکها با ارتفاعات۴۰ فوت دردسترسند با این وجود استفاده ازآنها در بیش از ارتفاع ۳۰ فوت توصیه نمیکنیم زیرا حمل بار بر روی آن بسیار مشکل است وفشارزیادی به چشم وگردن اپراتور واردمی اورد.
    کلمات کلیدی:  
  • محصولات، ليفتراک، سام، دوو، دوسان، تجهيزات، مشخصات، ویژگی ها، مزایا، معایب، انبار، مقالات، آذران، ماشین