پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی، مهرماه ۱۳۹۰

در تاریخ جمعه ۸ مهر ۱۳۹۰
  • اخبار

شرکت تامین وتجهیز آذران ماشین، در پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی حضور پیدا کرد.

       نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو
    کلمات کلیدی:  
  • نمایشگاه، آذران ماشین، بین المللی، خودرو، صنعت، قطعات، یدکی