نصب بیرینگ

در تاریخ شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
  • بلبرینگ

نصب بيرينگ ها

هنگام نصب بيرينگ­ها CARB بر روي  شفت  يا درداخل  نشيمنگاه،‌لازم است رينگ ها ومجموعه رولر ها نسبت به  يكديگر مركز شده باشند لذا توصيه ميشود كه بيرينگ ها درحالت افقي نصب شوند .

هنگام  نصب بيرينگ هاي CARB بر روي شفت يا نشيمنگاه عمودي مجموعه رولر ها به همراه  رينگ داخلي  يا خارجي به سمت پايين  حركت كرده تا اين  كه لقي داخلي  در بيرينگ از بين رود. در صورتي  كه لقي داخلي مناسب در بيرينگ حفظ نشود،‌ نيروهاي انبساط يا انقباض ناشي از  تداخل  رينگ  داخلي ويا خارجي   باعث پيش بار در بيرينگ مي شوند . اين پيش  بار مي تواند  بر روي سطح  غلتش فرورفتگي هايي  ايجاد كند  يا از حركت بيرينگ جلوگيري كند. براي جلوگيري  از اين شرايط  پيش بار ،در هنگام  نصب بيرينگ  هاي عمودي  بايد از ابزار مناسب  براي جابجايي  كه اجزاي  بيرينگ را به صورت  مركز شده  نسبت به هم  نگه مي دارد ،‌ استفاده   كرد.

همراستا سازی بیرینگ

حدودا 50 درصد از خرابی ماشین های دوار از عدم همراستایی محورها ناشی میشود.این خرابی ها موجب افزایش زمان توقف ماشین میگردد که بطور مستقیم افزایش هزینه ها را در پی دارد.علاوه بر این در اثر همراستا سازی نادرست ، روی اجزای ماشین، بار بیش از حد اعمال میشود که نتیجه آن افزایش سایش و استهلاک و مصرف انرژی است. هر ساله صنایع مبالغ هنگفتی را ناخواسته و نادانسته مصروف عوارض عدم همراستایی محورها مینمایند، در صورتیکه عدم همراستایی به آسانی و از طریق تعمیرات پیشگیرانه قابل حذف است.همراستا سازی مناسب و صحیح نه تنها پول شما را محفوظ داشته ، بلکه ماشین آلات را سر پا و با کارکرد طولانی تر و موثر تر نگه میدارد.

روانکاری بیرینگ

 

 
    کلمات کلیدی:  
  • نصب، بلبرینگ، صنعتی، یاتاقان، کاسه نمد، روانکاری، همراستاسازی