پوسته پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

در تاریخ شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
  • بلبرینگ


تعریف: پوسته پوسته شدن پدیده ای است که طی آن سطح شیار غلتک یا ساچمه به علت اعمال مکرر بار با مقطعی پولک مانند کنده می شود. ظهور آن به منزله پایان عمر بلبرینگ است. پیدایش حفره عبارت است از ایجاد سوراخهایی به عمق 0.1mm بر روی شیار غلتک.

علت: پوسته پوسته شدن و پیدایش حفره در مراحل اولیه کارکرد بلبرینگ بدلیل شرایط زیر بروز مینماید:

1) کاهش لقی داخلی نسبت به مقدار معین شده در حین چرخش بلبرینگ.
2) اشتباه در نصب حلقه بلبرینگ و کج شدن آن.
3) ایجاد ترک، دندانه شدن، زنگ زدگی و شکستگی بر روی شیار غلتک در حیننصب.
4) غیر دقیق بودن شکل شافت یا محفظه.

روش اصلاح:

1) پوسته پوسته شدن:
الف- استفاده از بلبرینگ با قدرت تحمل بار بالاتر.
ب- کنترل وجود بار غیرعادی.
ج- بهبود روش روانکاری جهت حصول اطمینان از تشکیل لایه روانکار از طریق افزایش ویسکوزیته.

2) پیدایش حفره:
افزایش ویسکوزیته روانکار جهت حصول اطمینان از تشکیل مطلوب تر فیلم آن.
    کلمات کلیدی:  
  • بلبرینگ، پوسته پوسته شدن، پیدایش حفره، خرابی