سایش و کچلی بلبرینگ

در تاریخ شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
  • بلبرینگ

سایش و کچلی بلبرینگ

تعریف: سایش عموماً در اثر لغزش قطعات بر روی یکدیگر نظیر سطح جانبی غلتک با لبه حلقه، سطح حفره های قفسه، قفسه و سطح راهنمای حلقه بلبرینگ ایجاد می شود.
سایش حاصله از وجود مواد زائد و خوردگی نه تنها درمورد سطوح لغزنده بلکه در سطوح چرخشی نیز اتفاق می افتد.

علل:
سایش:
1) روانکاری نامناسب یا غیر کافی.
2) آلودگی توسط مواد زائد.
کچلی:
1)بارمرتعش.
2) ارتعاش ملایم حاصل از بار بر روی سطوح درگیر.

روش اصلاح:
1) سایش:
الف- تجدید نظر و اصلاح در روانکار و روش روانکاری.
ب- تصفیه روغن.
ج- بهبود آب بندی.
2)کچلی:
الف- بررسی وجود ارتعاش و حذف آن.
ب- بررسی انطباق و افزایش آن.
ج- افزایش صلبیت شافت.
    کلمات کلیدی:  
  • بلبرینگ، سایش، کچلی، فرسایش