برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ

در تاریخ یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
  • بلبرینگ


تعریف: برینل شدن عبارتست از ایجاد تورفتگی در قسمتی از سطح شیار غلتک که با اجزاء غلتشی در تماس است و در اثر تغییرشکل پلاستیکی حاصل می شود. 
این پدیده می تواند از آلودگی ناشی از مواد زائد جامد حاصل شود.
دندانه دندانه شدن عارضه ایست که در اثر اعمال ضربه مستقیم توسط چکش یا ابزاری نظیر آن بر بلبرینگ ایجاد می شود. 

علل:
برینل شدن:
1) بار بسیارسنگین. (استاتیکی، ضربه ای)
2) وجود مواد زائد خارجی در بلبرینگ.
دندانه دندانه شدن:
1) جازدن و درآوردن بلبرینگ به روش نادرست.
2) استعمال نادرست بلبرینگ.

روش اصلاح:
1) برینل شدن
الف- بررسی وجود بار بسیار سنگین و اصلاح آن.
ب- بهبود آب بندی.
ج- شستشوی دقیق شافت و محفظه جهت حذف مواد زائد.
د- تصفیه روغن.
ه- بررسی پوسته پوسته شدن بلبرینگ مورد نظر.
2) دندانه دندانه شدن
الف- بهبود روش جازدن و درآوردن.
ب- بهبود روش استفاده از بلبرینگ
 
    کلمات کلیدی:  
  • برینل شدن، دندانه شدن، بلبرینگ