خراش و خش بلبرینگ

در تاریخ یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
  • بلبرینگ

تعریف:
خراش شکافی است کم عمق که از لغزش ایجاد می شود.
خش عارضه ایست ناشی از فشار تماس و دمای بالا در سطوح دوار، بطور کلی خراش های شدیدتر، سایش در نظر گرفته می شود.

علل:
خش افتادگی سطح جانبی غلتک و لبه حلقه:
1) روانکاری نامناسب در محل تماس
2) بار اولیه بیش از حد
3) وجود مواد زائد
4) بار محوری غیرعادی
خش و خراش بر روی شیارغلتک:
1) چرخش ناقص اجزاء غلتشی
2) روانکاری ناقص
3) وجود مواد زائد

روش اصلاح:
1) خش افتادگی سطح جانبی غلتک و لبه حلقه:
الف- تجدید نظر و اصلاح روانکار و روش روانکاری
ب- کنترل وجود بارغیرعادی
ج- افزایش آب بندی
2) خراش و خش بر روی شیار غلتک:
الف- تجدید نظر و اصلاح روانکار و روش روانکاری
ب- افزایش آب بندی
ج- پاکیزه نمودن شافت و محفظه به اندازه کافی
    کلمات کلیدی:  
  • خراش، خش، بلبرینگ