سیستم های روانکاری اتوماتیک

در تاریخ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • بازرگانی خارجی

سیستم های روانکاری در صنایع فولاد سازی ، صنایع سیمان ، صنایع سنگ آهن ، معادن ، بنادرو کشتیرانی وصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد گسترده ای دارد.
    کلمات کلیدی:  
  • سیستم، روانکاری، اتوماتیک، صنعتی، آذران، ماشین، محصولات، خارجی