باطری های نیکل کادمیم

در تاریخ شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶
  • بازرگانی خارجی

هیدرات نیکل (NiOOH) بخش عمده قطب مثبت را تشکیل می‌دهد در حالیکه کادمیوم اسفنجی(Cd) عنصر غالب در مواد تشکیل دهنده قطب منفی است. محلول هیدروکسید پتاسیم (KOH)در آب نیز نقش الکترولیت باتری را دارد. غلظت هیدروکسید پتاسیم عموما بین 20 تا 35 درصد از کل محلول الکترولیت است.
    کلمات کلیدی:  
  • باطری، باتری، نیکل، کادمیوم، صنعتی، آذران، ماشین، محصولات، خارجی