هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی، مهرماه 1392

در تاریخ شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶
  • اخبار

شرکت تامین وتجهیز آذران ماشین، در هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی حضور پیدا کرد.
    کلمات کلیدی:  
  • نمایشگاه، آذران ماشین، بین المللی، خودرو، صنعت، قطعات، یدکی